Better Integrated Data Systems 

 

 

                                       

 

 

mogelijke input vanuit ontwerp stuklijst (B.O.M.) i.v.m. materiaalbehoefte

input i.v.m. voorziene prestatie  i.v.m. mogelijke onderaannemers.

vanuit de voorcalculatie kan ook gewerkt worden met standaardproducten (vooraf gebeurde voorcalculaties of terugkerende opdrachten)

een project is opgebouwd uit deelprojecten en in een deelproject zitten producten

de voorcalculatie-gegevens worden overgehaald naar een standaard tekstverwerkingspakket zoals Word of WordPerfect om een klantgerichte offerte te maken.
 

   

Send mail to bids@pi.be with questions or comments about this website.
This website was created by Didier Waegemans
Last modified: June 21, 2000   Copyright 2000 Better Integrated Data Systems