Better Integrated Data Systems 

 

 

                                       

 

 

under-construction.gif (8789 bytes)

Algemeen administratief beheersysteem voor de Groothandel en Distributie


Administratief softwarepakket voor het opstellen en uitvoeren van de rondes van chauffeurs, het verwerken van bestellingen en leveringen, het afdrukken van facturen en het maken van verkoopstatistieken. Met dit pakket kan het administratief werk gereduceerd worden en kan de controle over bestellingen en leveringen verbeterd worden.
Het pakket is opgebouwd in verschillende modules. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende modules en voorbeelden van scherminvoeren.
Indien u speciale wensen heeft dan kan dit softwarepakket worden aangepast aan uw behoeften. Om uw wensen te definiŽren werken we volgens het 5-fazenplan.Modules

Algemene parameters
Deze module laat toe een aantal algemene parameters te registreren die in de andere modules gebruikt worden. Het betreft vooral gegevens van de firma die worden gebruikt plus een aantal tellers en gegevens die nodig zijn om de koppeling van klanten, leveranciers en facturen naar het boekhoudprogramma Super Hi-Link toe te laten.
    
Printerparameters
Deze module laat toe om per document of lijst een aantal parameters voor het printen te bepalen.

Chauffeurs
Met deze module worden de gegevens van de chauffeurs beheerd. Zo kan men nieuwe chauffeurs invoeren, gegevens raadplegen of wijzigen enz.

Vertegenwoordigers
Met deze module worden de gegevens van de vertegenwoordigers beheerd. Zo kan men nieuwe veretegenwoordigers invoeren, gegevens raadplegen of wijzigen enz.


Leveranciers
In deze module welke gekoppeld is met Super Hi-Link worden de leverenciers beheerd. Men kan nieuwe leveranciers invoeren, gegevens raadplegen of wijzigen en leveranciers verwijderen.
              
Klanten
Beheer van de klantengevens. Men kan nieuwe klanten aanmaken, klantgegevens raadplegen of wijzigen en eventueel verwijderen. Met een aparte module is het mogelijk om klantenfiches, klantenlijsten en etiketten af te drukken van aanwezige klanten, gesorteerd op naam, klantnummer of woonplaats.
   
Produktgroepen
Met deze module worden de produktgroepen beheerd. Men kan tot 1000   produktgroepen aanmaken, raadplegen of wijzigen. Men kan tevens overzichten creŽren van de aanwezige productgroepen.

Produkten
Beheer van het produktaanbod. Een produkt kan men terugvinden op 3 manieren: via productcode, via productomschrijving of via leveranciersproductcode. Men kan met deze module nieuwe produkten invoeren, raadplegen of wijzigen en eventueel verwijderen. Met een aparte module kan men produktlijsten genereren. Bovendien is het mogelijk lijsten te creŽren van promoties en produktlijsten per leverancier. Bij het wijzigen van de aankoopprijs worden de verkoopprijzen herrekend. Het programma geeft een overzicht van de klanten voor het produkt met afwijkende prijs. Er is een aparte module voor het indexeren van prijzen: per produktgroep, per produkt of per leverancier. Men kan ook prijswijzigingen laten ingaan vanaf een bepaalde datum.
  
Standaardronde chauffeurs
Met deze module word er per chauffeur voor een bepaalde weekdag een ronde gecreŽerd met een lijst van de te bezoeken klanten.

Standaardlaadlijsten
Per chauffeur wordt voor een bepaalde weekdag een laadlijst gecreŽerd, onafhankelijk van eventuele bestellingen.

Bestellingen
In deze module worden  de telefonische of schriftelijke bestellingen geregistreerd.
  
Ronde chauffeurs
Met deze module wordt de definitieve ronde voor een bepaalde weekdag en voor een bepaalde chauffeur bepaald en worden de nodige documenten afgeprint.

Laadlijst
Per chauffeur wordt voor een bepaalde weekdag een defintieve laadlijst gecreŽerd, onafhankelijk van eventuele bestellingen. Per chauffeur en per datum wordt dus de inhoud van de wagen geregistreerd voor het vertrek. Dit laat toe om na verwerking van de leveringen de resterende inhoud van de wagen te controleren.

Leveringen
Met deze module worden per chauffeur en per datum de leveringen  per ronde geregistreerd.
  
Leveringen per klant
Met deze module worden per datum leveringen geregistreerd die geen deel uitmaken van een ronde. De klant komt ijvvoorbeeld de bestelling zelf ophalen.

Inhoudscontrole wagens
Per chauffeur en datum wordt de inhoud van de wagen gecontroleerd na het beŽindigen van een ronde.

Verkoopsstatistiek
Hier worden omzetslijsten gegenereerd per maand en per vertegenwoordiger.

Globale kortingen
Beheer van de globale kortingen. Nieuwe kortingen invoeren, bestaande raadplegen of wijzigen.

Controle leveringsbonnen
Al de leveringsbonnen worden gecontroleerd alvorens ze gefactureerd worden.

Facturatie
Drukken van de facturen.

Gesubsidieerde produkten
Met deze module kunnen eventueel gesubsidieerde produkten (bv. boter) worden beheerd.

Uitzuiveren bestanden
Overbodige gegevens nemen plaats in op de harde schijf en vertragen het zoeken naar informatie. Daarom worden met deze module de verouderde gegevens verwijderd uit de bestanden. 

[FrontPage Save Results Component]

Indien u meer informatie wenst, gelieve dan volgend formulier in te vullen.

Selecteer de items die van toepassing zijn .

Stuur meer informatie betreffende Uranus
Stuur bedrijsinformatie
Gelieve mij te contacteren

Naam
Titel
Bedrijf
Adres
E-mail
Phone

 

   

Send mail to bids@pi.be with questions or comments about this website.
This website was created by Didier Waegemans
Last modified: April 13, 2001   Copyright © 2000 Better Integrated Data Systems