Better Integrated Data Systems 

 

 

                                       

 

 

nacalculatie financieel,

op werkuren

op materialen en

op onderaannemingen

met mogelijke terugkoppeling naar de voorcalculatie.
 

   

Send mail to bids@pi.be with questions or comments about this website.
This website was created by Didier Waegemans
Last modified: June 21, 2000   Copyright 2000 Better Integrated Data Systems