Better Integrated Data Systems 

 

 

                                       

 

 

Human Resource Management

Beheer prestaties
Beheer verlof & afwezigheden
Beheer personeelsgegevens
Beheer opleidingen intern/extern
Lijsten, statistieken & etiketten
Genereren organigrammen

Voordelen van GEMINI

Het is een geļntegreerd geheel: alle informatie wordt centraal beheerd.
De nodige beveiligingsmogelijkheden worden voorzien; niet iedereen mag alle gegevens kunnen raadplegen, invullen of wijzigen. Beveiligingen zijn instelbaar op 3 manieren: via UNIX-privileges, via paswoorden in de programmatuur of via het gebruikersmenu.
Vooral aan de invoer van de prestaties en afwijkingen hierop (overuren, vakantie, ziekte) werd bijzondere aandacht besteed.
Het ganse programma is eenvoudig in gebruik, maar vangt toch alle uitzonderingen en speciale gevallen op. Fouten van de gebruiker worden door de prgrammatuur voorkomen of alleszins opgevangen.
Door het centraal beschikbaar stellen van alle gegevens, worden een aantal routinetaken die vroeger manueel dienden te gebeuren nagenoeg volautomatisch uitgevoerd: toekennen van verloven(planning), registratie van afwezigheden, aanmaken van overzichtslijsten met prestaties, allerhande statistieken en overzichten, afdrukken van etiketten,...
De verschillende afdelingen en werknemers die gebruik maken van GEMINI kunnen hierdoor hun manier van werken optimaliseren en hun functie beter uitoefenen. Doordat de informatie sneller, nauwkeuriger en vollediger is, beschikken zij over accurate gegevens om meer gefundeerde beslissingen te nemen.
[FrontPage Save Results Component]

Indien u meer informatie wenst, gelieve dan volgend formulier in te vullen.

Selecteer de items die van toepassing zijn .

Stuur meer informatie betreffende Gemini
Stuur bedrijsinformatie
Gelieve mij te contacteren

Naam
Titel
Bedrijf
Adres
E-mail
Phone

 

   

Send mail to admin@bids.be with questions or comments about this website.
This website was created by Didier Waegemans
Last modified: April 11, 2001   Copyright © 2000 Better Integrated Data Systems