Better Integrated Data Systems 

 

 

                                       

 

 

 

 

vanuit de oorspronkelijke gegevens van het klantorder en eventuele bijkomende input; aanmaak leveringsnota en facturatie.

 na facturatie klaarzetten voor de eventuele link met de boekhouding en de automatische verwerking.
 

   

Send mail to admin@bids.be with questions or comments about this website.
This website was created by Didier Waegemans
Last modified: June 21, 2000   Copyright 2000 Better Integrated Data Systems