Better Integrated Data Systems 

 

 

                                       

 

 

 

Tip week 29 , 2000

Top Down, Bottom Up

Wanneer je in een draftfile een lijn, een drawing view of een insert object plaatst wordt die boven op de stapel geplaatst. Dit betekent dat wanneer je verschillende objecten boven elkaar geplaatst hebt en je wil een ervan selecteren met Quickpick, dan zal de volgorde in de Quickpick "Top to Bottom" zijn. Dit wil zeggen dat het laatst geplaatste object op de eertse plaats in de Quickpick verschijnt. Als je een object wil selecteren en je wacht niet op de Quickpick zal Solid Edge automatisch het eerste element in de Quickpick-reeks selecteren (m.a.w. het laatst geplaatste object).

Wanneer de Select Tool actief is in draft zijn de laatste twee knoppen van de "Smart Step Ribbon Bar" Top Down en Bottom Up. De default is Top Down. Als je nu de volgorde in de Quickpick wil omdraaien klik je op Bottom Up. Het eerst geplaatste object zal nu op de eerste plaats van Quickpick staan. 

Tip week 28 , 2000

Hoe kan je wanneer je bij het bematen gebruik maakt van Coordinate System om gaten te bematen voorkomen dat je opnieuw de bemating volledig moet plaatsen als er een gat bijkomt.

 

Oplossing : Plaats de coordinate system op de gewone manier. Wanneer er nu een gat bijkomt selecteer je opnieuw het Coordinate System commando maar klik je vervolgens eerst op de dimension line alvorens je op het nieuwe gat klikt. De maat die je nu geplaatst hebt zal zich tussen de bestaande voegen.

Tip week 27 , 2000

Hoe kan je in een assembly alle layouts (planes van hoofassembly en de verschillende subassemblies) met 1 commando onzichtbaar maken?

Oplossing : Plaats de cursor in de assembly pathfinder en klik ergens onderaan zodanig dat je geen element hebt geselecteerd. Klik nu op de rechtermuistoets en selecteer "Hide All Reference Planes"

            wpe2.jpg (4388 bytes)

   

Send mail to admin@bids.be with questions or comments about this website.
This website was created by Didier Waegemans
Last modified: July 17, 2000   Copyright 2000 Better Integrated Data Systems