Bedrijfsprofiel

  Better Integrated Data Systems 

 

 

Home

                                       

 

 

Better Integrated Data Systems, afgekort BIDS, opgestart in 1982 profileert zich als een in technische materies gespecialiseerd systeemhuis. 

Waar in de beginperiode,(1982) vooral de horizontale markt werd bewerkt met standaard softwarepakketten zoals tekstverwerking of boekhouding, kwam na enige tijd het accent te liggen op meer technische toepassingen.

BIDS groeide hoe langer hoe meer uit tot een systeemhuis, met eigen software ontwikkeling en ontwerp van op maatgesneden turnkey-oplossingen voor specifieke verticale markten. 

In 1984 pikte het bedrijf in op de snel rijzende vraag naar CAD-toepassingen en werd een eigen CAD-afdeling opgericht. 

Deze tak ging zich toeleggen op standaard programmatuur, waarrond, naargelang de behoeften van de gebruiker, weerom specifieke maatwerk-programmatuur werd ontwikkeld. Centraal in de benaming ’Better lntegrated Data Systems’ staat de integratie, een sleutelbegrip dat voortaan in alle BIDS computeroplossingen terug te vinden zal zijn. De integratie slaat zowel op het hardware- als het software-aspect. 

Sleutelbegrippen waarmee BIDS hoge ogen gooit, zijn ’interfacing’ en ’integratie’.

Maar de integratie reikt verder dan een louter technisch communicatievraagstuk.

BIDS zal steeds vertrekken vanuit de specifieke bedrijfssituatie, de behoeften en de doelstellingen van de klant.

Belangrijk is dat elke automatiseringsoplossing volledig kan worden opgenomen in de totaliteit van het bedrijfsfunctioneren, zodat zij er als het ware een wezenlijk deel van uitmaakt, en dat ze toekomstgericht is. De eigen software-ontwikkeling, de door BIDS verzorgde klant-en toepassingsgerichte opleidingen en de keuze van professionele hardware, zijn onmisbare instrumenten om dit te realiseren.

   

Send mail to admin@bids.be with questions or comments about this website.
This website was created by Didier Waegemans
Last modified: August 04, 2000   Copyright 2000 Better Integrated Data Systems